Detta cookie-uttalande uppdaterades senast den 12 december 2023 och gäller för medborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

1. Introduktion

Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

  • Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som händer med det och hur länge de kommer att bevaras för.
  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss.
  • Rätt till rättelse: du har rätt att komplettera, korrigera, ta bort eller blockera dina personuppgifter när du vill.
  • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och att din personliga information tas bort.
  • Rätt att överföra dina uppgifter: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från controllern och överföra dem i sin helhet till en annan controller.
  • Rätt att invända: du kan göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, såvida det inte finns berättigade skäl för behandling.

Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter. Se kontaktinformationen längst ned i detta cookie-uttalande. Om du har ett klagomål om hur vi hanterar dina uppgifter, skulle vi vilja höra från dig, men du har också rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Dataskyddsmyndigheten).

8. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart. Vi uppmanar dig att regelbundet granska vår integritetspolicy för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

9. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller oro angående vår integritetspolicy eller hur vi behandlar din personliga information, vänligen kontakta oss på info@blomquist-motor.se.