Vad är motoroptimering?

Tjänster för uppgradering av motorer för högre effekt och lägre förbrukning har funnits länge.

Kärt barn har dock många namn: chiptuning, trimchip, trimboxar eller OBD-programmering m.fl. Vi kallar det vi jobbar med för motoroptimering.

Vår motoroptimering innebär en digital finjustering av originalprogramvaran i fordonets motorstyrenhet som är en bils huvuddator eller “hjärna”.

En sådan åtgärd ger en bättre gång, ökat vridmoment och effekt.

Under optimeringen ökar vi inte bara topparna i motorns vridmoment och effekt utan drar även ut kurvorna så att kraften kommer tidigare och håller i sig längre. Det ger en förbättrad prestanda och stora möjligheter till bränslebesparing. Eftersom vi alltid utgår från originalprogramvaran i ditt fordons motorstyrenhet och är vana vid lite svårare uppdrag,

kan vi även skräddarsy och programmera in specialfunktioner som är helt omöjliga att åstadkomma med de trimboxar eller förprogrammeradehandenhetersom finns på marknaden.

Vad händer med bränsleförbrukningen efter optimering?

En omprogrammering ger alltid en bättre gång, effekt och oftast en lägre förbrukning hos en motor, oavsett om den sitter i en bil, husbil, lastbil, traktor eller båt.Uppgraderingen består i att vi ger motorn mer effekt

och vridmoment. Bränslebesparingen kommer från en effektivare förbränning, samt en möjlighet att använda den nya kraften på ett bättre sätt.

Effekthöjning och vridmoment-höjningar blir bättre på turbomotorer än på sugmotorer, och förbättringarna i bränsleförbrukning verkar följa samma mönster. Bränslebesparing på 10-20%, ibland ännu mer, är fullt möjligt hos en diesel/turbobensinare, men vanligen något lägre på en sugbensinare.

För vassare programvaror med högt effektuttag ser man normalt en oförändrad bränsleförbrukning. Viktigt att veta är dock att ett fordon drar per automatik inte mindre bara för att det är optimerat. Den förändrade karaktären i motorn gör att du med bibehållen prestanda kan spara bränsle men det kräver ett annat körsätt, t.ex. tidigare växlingar eller nu med en starkare motor att hoppa över en växel vid normal körning.

Vad ändrar ni i motorn med en ny mjukvara?

En skräddarsydd programmering av bilens befintliga styrenhet är något helt annat än en extern trimbox. Enligt våra erfarenheter ger en riktig optimering alltid ett bättre resultat. Mjukvaran hanterar samtliga bilens intressanta parametrar för motorstyrningen, några av vilka är spridartiming/spridarduration, bränsle/tändning (bensin), turbo (laddtryck), bränsletryck, mfl. Eftersom den nya programvaran uppfattas som bilens original, beräknas saker som bränsleförbrukning och partikelfiltrets regenererings-cykler korrekt. Den tusenlapp eller två du betalar extra går till långt mer avancerad teknik som besparar dig problem, och bränsleförbrukning!

Gör inte trim- eller effektboxar samma sak?

En trimbox som installeras i en dieselmotor syftar till att justera signalen mellan bränsletryckgivaren och dess styrenhet, dvs bilens hjärna. Boxen är i grund och botten ett elektroniskt motstånd som går att justera

på ett mer eller mindre sofistikerat sätt, för att få styrenheten att öka bränsletrycket i commonrail-motorn(en normal modern dieselmotor).

Moderna motorer med avancerade styrenheter blir dessutom svårare och svårare att optimera på detta sätt. Vanliga problem är därför t.ex. felkoder i instrumentpanelen, missvisande bränslesiffror i färddatorn,

igensatt partikelfilter, osv.

Varför gör inte fordontillverkarna detta själva?

En mycket bra och vanlig fråga, det korta svaret är – det gör de!

Eftersom det mesta i en modern motor styrs av en dator som kallas motorstyrenheten, eller ECU:n (Engine Control Unit), ger det tillverkarna fantastiska möjligheter att styra bl.a. hur mycket effekt varje motor skall ge. På samma sätt som man vid utvecklingen kan bygga en mjukvara som ger väldigt mycket effekt, kan man med samma metod även sänka effekten.

En 2-liters turbodieselmotor som är god för 220hk kan med enorma säkerhetsmarginaler levereras från fabrik med t.ex. 180hk. Eftersom möjligheten ges, brukar tillverkaren även släppa en eller fler svagare version,

på t.ex. 150 och 120hk, med samma hårdvara – endast mjukvaran är “nedskruvad”. På så sätt har man utvecklat en hårdvara, men får fler produkter. Vill man sedan göra en sportigare version av en viss modell, finns givetvis möjligheten att bygga en 195hk-version av samma motor. Anledningen att tillverkaren vill ha dessa stora maginaler är att motorerna oavsett effektnivå skall kunna levereras till många olika marknader med väldigt varierande bränslekvaliteter, i +50°C liksom i -50°C,

flera tusen meter över havet och vid havsnivån. Den ska även passa in i olika marknaders skatte- och försäkringsregler vad gäller både effektnivåer, cylindervolym, och utsläppsnivåer beroende på vilket som styr.

Med dessa generösa marginaler behöver vi inte oroa oss för att optimera din bil i detta milda klimat, med bra bränslekvalitet osv. Med dina specifika önskemål och mål med optimeringen kan vi skräddarsy motorns karaktär för att passa just din bil, optimerad just för dig.

Bilen har olika lägen: t.ex. Sport, och Ekonomi. Hur påverkas de?

Vi programmerar om själva grundprogramvaran i motorstyrenheten.

De olika program du kan välja (och ibland justera) för bland annat växellåda och chassi störs inte av vår optimering. Vi brukar beskriva dem som ett filter på grundprogrammet. I Sportläget låter den bilen prestera fullt,

men de andra programmen kommer som vanligt att begränsa och tona ner prestanda, körglädje, osv. för att uppnå komfort eller ekonomi, vanligen.

Allt funkar precis som förut, men grundprogrammet för motorn kommer alltså ha ett högre lägsta läge. Vi kan också programmera olika i de olika lägena.

Vissa vill t.ex. ha s.k. Pop ‘n bang i sportläge men inte i normal eller ekonomiläge.

Vad är AdBlue?

AdBlue är ett tillsatsämne som sprutas in i avgassystemet före katalysatorn.

Därefter omvandlas den, vid rätt temperatur till amoniak som hjälper till att omvandla den giftiga kväveoxiden till kvävgas och vatten i katalysatorn. Normalt förbrukas ca: 3-7% AdBlue av mängden diesel du förbrukar lite beroende på fordon och om du har en Euro 4, eller Euro 5-motor.
AdBlue får problem vid kyla
AdBlue har en fryspunkt på -11˚C vilket ofta ställer till problem i vårt kalla Nordiska klimat. För att höja temperaturen i avgaserna behöver man därför ibland även tillsätta ren diesel i processen för att öka temperaturen på avgaserna. Detta medför då en något ökad förbrukning.

AdBlue som inte förbränns kommer samlas i katalysatorn vilket i sin tur kommer medföra minskad effekt och ökad förbrukning av diesel. Enda lösningen för detta är att byta katalysatorn.
Vad är AdBlue?
AdBlue är en blandning av vatten och urea, en karbamid som är en kvävehaltig kemisk förening med den kemiska formeln: CO(NH2)2. Urea finns naturligt i urin från alla däggdjur men framställs främst syntetiskt (från ammonium- och cyanatjoner). AdBlue innehåller 32,5% urea och 67,5% vatten.
Urea används även i t.ex. lantbruket som görning, i industrin och i vissa plaster. Det används även inom livsmedels- och kosmetikaindustrin för t.ex.

hudkrämer men kallas då oftast för karbamid. Urea används även för avisning av landningsbanor på flygplatser och tidigare även för avisning av flygplan men där används idag oftare en form av etylenglykol och varmt vatten med andra tillsatser.
Stänga av AdBlue
Möjligheten att stänga av AdBlue kommer från att det i vissa länder inte finns krav på AdBlue eller att man vill höja Euroklass på sitt fordon. Dett möjliggör då att man även helt kan stänga av systemet. Det finns även vissa länder och regioner i världen där AdBlue inte går att få tag på. Att stänga av AdBlue i Sverige är ett lagbrott om fordonet används på allmän väg och kan ge böter.

Tveka inte att höra av dig till oss!